Kontakt

Poštová adresa
Centrum pre teritoriálne a medzinárodné  štúdiá
Gondova 2
POBox 32
814 99  Bratislava 16
Slovensko

Adresa centra
Katedra politológie FiF UK
Šafárikovo námestie 6
nová budova PF UK
2. poschodie N 214
vchod Múzejná ulica

Riaditeľ
Pavol Baboš, PhD.

Organizačná koordinátorka
Mgr. Zuzana Lisoňová

Stážistka
Paulína Lišková

Email
info@teritoria.sk
staz@teritoria.sk

Na Šafárikovo námestie sa dostanete autobusom č. X13 (z Hlavnej železničnej stanice, zastávka Námestie SNP), zo zastávke musíte pokračovať pešo smerom k Dunaju.

V prípade, že prichádzate z autobusovej stanice Mlynské nivy, použite napr. autobus č. 70, zastávka Malá scéna). Podrobnejší prehľad o mestskej hromadnej doprave nájdete tu.

V prípade, že použijete osobný automobil, parkovať môžete priamo pred budovou Filozofickej fakulty UK, Gondova 2, parkovisko “Starý most”. Aktuálne informácie o parkovaní v centre nájdete na stránkach informačného parkovacieho servisu v Bratislave.