Vitajte v centre pre teritoritoriálne a medzinárodné štúdiá

Cieľom nášho centra je vytvoriť priestor pre multidisciplinárnu vedeckú komunitu venujúcu sa európskym štúdiam a medzinárodným vzťahom.

Úvod
Úvod
Úvod
Úvod

Projekt Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko

Úvod